lördag 6 november 2010

Liang Congjie (1932-2010)

Förra veckan gick historikern och miljökämpen Liang Congjie (梁从诫) ur tiden. Han stod länge i främsta ledet för att rädda hotade djurarter och olika miljöer som hotas av Kinas industrialisering, men är mest känd för att ha registrerat den första icke-statliga miljöorganisationen i Folkrepubliken Kina år 1994, "Naturens vänner". Idag finns det inte mindre än 3000 registrerade miljöorganisationer i Kina, som ofta jobbar under svåra förhållanden, men ändå visar att en hel del hänt på sexton år. Till skillnad från många andra miljöaktivister som Dai Qing lyckades han manövrera systemet och undgick därför svårare förföljelser. Kanske är det därför denne lågmälde kämpe inte var så känd utanför Kina. Längre dödsrunor kan läsas i The Atlantic och New York Times.

Liang kom från en ryktbar familj med rötter i Guangdong-provinsen. Hans far var den namnkunnige arkitekten Liang Sicheng, som restaurerade många gamla byggnader och som på 1950-talet kämpade för att bevara Pekings stadskärna och stadsmur. Som vi alla vet förlorade han den kampen och han utsattes för hård kritik under kulturrevolutionen, men den senaste tiden har Liang Sicheng fått alltmer uppmärksamhet och har nyligen förärats med en egen TV-serie i Kina. Hans far och Liang Congjies farfar var ingen annan än reformivraren och journalisten Liang Qichao, som är mest känd för sitt försök att reformera Qingdynastin under en kort tid 1898. Även han fick lida förföljelse, men han lade grunden till en familj som spelat en betydelsefull roll i Kina.

När vi kämpar för att Liu Xiaobo ska släppas ur fängelset så får vi inte glömma alla andra aktivister i Kina som inte får lika mycket uppmärksamhet alla gånger. Det, vågar jag säga, skulle nog även Liu instämma i.

Inga kommentarer: