fredag 28 november 2008

Kinesiskt toppmöte inställt?

DN rapporterar att ett toppmöte mellan Kina och EU ställts in på grund av att president Sarkozy planerar att träffa Dalai Lama i Polen i december. Förmodligen utsätts Sarkozy för stora påtryckningar från andra EU-länder att ställa in mötet med Dalai Lama, men det kommer att bli svårt för Frankrike att backa i nuläget.

Den exiltibetanska rörelsen genomgår just nu en kris på grund av den kinesiska regeringens ovilja att göra några som helst kompromisser i tibetfrågan och Dalai Lama har själv sagt att han mer eller mindre gett upp hoppet. I detta läge är det oehört viktigt att Tibet stannar på dagordningen och Sarkozy gör rätt i att träffa Dalai Lama - även om jag inte har några illusioner om Sarkozys motiv för mötet. Om den kinesiska regeringen kan diktera vilka exilledare och dissidenter europeiska statsmän träffar är allt tal om att föra en dialog med Kina tomt prat.

Updatering:

Journalisten John Pomfret kommer med en rad intressanta iakttagelser om den inställda toppmötet på sin blog. Pomfret menar att det är nästan obegripligt att Kina tagit detta steg med tanke på den rådande finanskrisen - som drabbat den kinesiska exportberoende ekonomin hårt. Europa är Kinas största utländska marknad och det finns protektionistiska stämningar bland europeiska företag som det ligger den kinesiska regeringens intresse i att försöka dämpa. Pomfret framkastar en möjlig förklaring - att Kina ställer högre krav på Frankrike än USA, vars ledare träffar Dalai Lama med jämna mellanrum. Om detta är fallet visar den kinesiska regeringen hur direkt barnslig den kan agera i ett ytterst allvarligt läge. Intressant läsning.

Inga kommentarer: