lördag 29 november 2008

Justitiemord

Berlingske tidende, som just nu har en av Skandinaviens mest initierade Kinabevakning, rapporterar att den taiwanesiske affärsmannen Wo Weihan avrättats för spioneri. Han anklagades för att ha läckt uppgifter om Kinas försvar till Taiwan samt att han (hör och häpna) för att ha spridit information om kinesiska ledares hälsotillstånd. Stora oegentligheter skall ha skett under rättegången förra året och då Wos dotter har österrikiskt medborgarskap har både Österrikes regering och EU jobbat hårt för Wos fall. Även den amerikanska regeringen och namnkunniga Dui Hua Foundation har lagt ned stora resurser och stiftelsens ordförande John Kamm har i ett uttalande sagt att han han känner sig tillintetgjord av det skedda.

Jag är en bestämd motståndare till dödstraff, vare sig det gäller Kina eller andra länder, men det som gör den här historien så hjärtskärande är att Wos familj först fick besked att de skulle få träffa Wo innan avrättningen och sedan avrättade honom utan förvarning. Det behöver inte finnas någon konsipration bakom detta, då det är möjligt att någon eller några i partiledningen bestämt sig för att köra över det kinesiska rättsväsendet och genomdrivit avrättningen. Men man kan fråga sig vad för signaler den kinesiska regeringen vill skicka med detta. Kan det ha varit en markering mot EU med tanke på det inställda toppmötet? Eller är det bara fråga om dålig kommunikation? Det återstår att se om detta förebådar ett hårdare tonläge mellan Kina och Europa.

Slutligen är det också underligt att svenska media inte verkar ha rapporterat om detta.

Inga kommentarer: