torsdag 22 april 2010

Sammanfattning kring jordbävningen

Trots att förra veckans jordbävning inträffade i ett av Kinas mest glesbebyggda områden har dödssiffran stigit brant och ligger nu på drygt 2000 döda. Igår höll därför de kinesiska myndigheterna en officiell minnesdag, vars officiella uttryck kan begrundas på Danwei. I takt med att jordbävningens magnitud framstått med all tydlighet har även täckningen i pressen blivit bredare, men uppmärksamheten kan ändå inte mätas med jordbävningen i Wenchuan för två år sedan, vilket kanske inte är så konstigt.

Men de två jordbävningarna har en sak gemensamt. De inträffade båda i etniska tibetanska områden, i den seismiskt aktiva tibetanska högplatån. Den autonoma prefekturen Ngawa är befolkat mer än till hälften av tibetaner, men eftersom jordbävningen 2008 slog hårdast mot staden Wenchuan tycks de mer urbaniserade hankineser dödats i större utsträckning därav den höga dödssiffran. Förra veckans jordbävning drabbade prefekturen Yushu som ligger på gränsen till den autonoma regionen och är nästan uteslutande tibetansk, vilket har lett till andra typer av diskussioner och möjligen mindre uppmärksamhet.

Enligt experter ska Yushu vara ett av de få tibetanska områden i Kina som är relativt välskötta och som inte drabbats av konflikter. De kinesiska myndigheterna har låtit den tibetanska befolkningen sköta sina egna angelägenheter utan alltför mycket inblandning, vilket ska ha varit ett skäl till varför Yushu inte drabbades av alltför stora oroligheter 2008. Å andra sidan kan den kinesiska regeringens urbaniseringsprogram, där man gjort nomadiska tibetaner bofasta, lett till en högre dödssiffra än annars skulle ha varit fallet eftersom den typ av hus de flyttat in i var relativt osäkra.

I vilket fall som helst finns det tecken på att ömsesidig misstänksamhet mellan tibetaner och kineser har påverkat räddningsarbetet. Dalai Lama har också bett om tillstånd att besöka det jordbävningsdrabbade området, men de kinesiska myndigheterna har varit vänligt avvisande. Det finns all anledning att hålla ett öga på Yushu och Phayül erbjuder ganska bra bevakning som är värd att följa.

Inga kommentarer: