söndag 26 april 2009

Idag för 20 år sedan: Folkets dagblad gör ett utspel

Idag timar ytterligare en tjugoårsdag av en viktig vändpunkt i studentrörelsen i Peking. För exakt tjugo år sedan publicerade den officiella partitidningen Folkets dagblad en ledare i vilken studentprotsterna på Himmelska fridens torg i vilken fördömdes som en kontrarevolutionär. Fyra dagar tidigare hade ledare för olika studentorganisationer förgäves försökt presentera ett reformupprop till partiet framför Folkets stora hall, där en minneshögtid för Hu Yaobang hölls. Partiledningen vägrade att ta emot studentdelegationen, men händelsen fick stor uppmärksamhet och bidrog till att ytterligare öka det folkliga stödet för studentprotesterna, som pågått i flera dagar sedan Hu Yaobangs död blev känd.

Att bli stämplad som kontrarevolutionär i Kina innebär att man blivit bannlyst och att det inte finns någon väg tillbaka. Men istället för att avskräcka studentrörelsen blev ledaren från den 26 april en katalysator för rörelsen, som nu fick en ny samlingspunkt och ny kraft att fortsätta framåt. I de dagar som följde blev "26 april-ledaren" (si er ba shelun) föremål för starka protester från flera håll.

Detta om detta. När jag nu länkat till The Gate of Heavenly Peace vill jag göra mina läsare uppmärksammade på att Chai Ling, en av ledarna för studentrörelsen hotar att stämma bolaget som ligger bakom webbsajten och dokumentärfilmen med samma namn. Av allt att döma är detta ett slags vedergällning mot att Chai framstått i en inte allt för trevlig dager i dokumentären. För mer om detta, läs följande appell.

1 kommentar:

Chen sa...

Man kan ju undra hur hon tror att detta ska få henne att framstå i bättre dager? Snarare tvärtom...