torsdag 21 januari 2010

Om att hålla sig till ämnet

Carl Bildt har gjort ett inlägg i SvD om hur friheten på nätet hotas av olika diktaturer som Kina och skisserar sedan vad han själv tänker göra åt på UD det under 2010. Naturligtvis har Sveriges alla "liberala" bloggare utnyttjat detta för att attackera regeringen för FRA- och IPred-lagen, vilka anses begränsa friheten på nätet.

Jag röstade inte på Bildt i valet och jag har full förståelse för att alla engagerade nätmedborgare runt om i landet vill ta tillfället i akt att varna för statens ingrepp i vår personliga integritet, men man behöver inte ha bott i Kina en längre tid eller ha en doktorsexamen i statsvetenskap för att inse att nätcensuren i Kina och Sverige är av fullständigt olika dignitet. Och därför konstaterar jag med stor besvikelse att Kinaintresserade "liberala" bloggare, som är fullt medvetna om vilket förtryck som faktiskt pågår i Kina, väljer att följa med strömmen istället för att ge diskussionen det perspektiv den behöver. Så nu ger jag ett par exempel:

  • I Kina kan man bli dömd till döden för att "sprida statshemligheter", samtidigt som staten kan bestämma retroaktivt vad som är statshemligheter;
  • I Kina kan man bli dömd till 11 års fängelse för att man publicerat essäer som förespråkar demokratiska reformer på Internet;
  • I Kina kan staten stänga av hela Internet i en hel region i ett halvår under förevändningen att bekämpa "separatism".

Jag kan göra listan längre, men det är i princip omöjligt att utmana dessa och andra restriktioner av informationsfriheten på Internet i kinesisk domstol. Kina har fortfarande inget fungerande rättsväsende när det kommer till politiska och sociala rättigheter, oavsett vad som står i lagböckerna. I princip alla viktiga rättsfall i Kina måste bedömas och avgöras av partipampar utan juridisk skolning innan man låter domstolarna fälla formella domar. Och detta är inget som man gör någon hemlighet av, partiet propagerar sin roll som överdomare helt öppet.

Det vore på sin plats att bloggare som åtminstone besitter ett modikum av kunskap om Kina spred de insikterna istället för att ropa på vargen varje gång den svenska staten stiftar lagar om Internet. Vi kan uppröras av det faktum att riksdag, regering och EU stiftar lagar som begränsar friheten på Internet, men finessen med att ha uttryckliga lagar och ett rättssystem som bygger på maktdelning är att vi har möjligheter att utmana de lagar som finns och hur de tillämpas. Just den uppmärksamhet som till exempel FRA-lagen fick visar att systemet fungerar.

Det finns tid och plats att diskutera integritetsfrågor på det svenska nätet och hälsan i det svenska rättsväsendet, men om en debattör, som råkar vara utrikesministern, vill debattera restriktioner på Internet i den icke-demokratiska världen kan det vara en poäng att hålla sig till ämnet. Man kan inte sätta upp en regel som säger att Sverige måste vara perfekt i alla avseenden innan man överhuvudtaget kan säga något om bristen på medborgerliga fri- och rättigheter i Kina. Vi har faktiskt sopat tillräckligt rent framför vår egen dörr för att kunna kritisera det kinesiska systemet. Och om den kinesiska regeringen gjorde som vi gjorde och inte som vi sade, så skulle det vara ett otroligt framsteg.

19 kommentarer:

之乎者也 sa...

Ditt inlägg på temat "mitt folkmord är bättre än ditt" lär inte slå an hos liberaler, eftersom vi liberaler tenderar uppehålla oss vid principer.

Visst, du kan få 11 år i buren i Kina för att propagera för demokrati på nätet. På samma sätt kan du få 3 år i Europa för att på nätet ha förnekat förintelsen. Det hände David Irving senast.

Skillnaden ligger endast i grad, inte i art, och det är just det vi liberaler har problem med. Vi vill ha artskillnad, inte gradskillnad. Vi vill ha absolut informationsfrihet, inte "måttlig" censur.

Innan vi uppnår denna artskillnad är det helt meningslöst att försöka förmå Kina att ändra synsätt.

Dessutom har du fel i sak. Det finns i Sverige ingen maktbalans att tala om. Lagrådet har bara en rådgivande funktion, och enskilda riksdagsledamöter är bundna vid riksdagsgruppernas kollektiva beslut. Detta visade just FRA-lagen med all tydlighet.

Chen sa...

Jag håller som vanligt fullständigt med dig, Hemulen. Jag är medlem i Republikanska föreningen och har inte hamnat i finkan för det, men skulle jag som kinesisk medborgare bosatt i Kina starta en förening som propagerade för att återinföra kejsardömet så skulle andra saker hända.

Och man kan bekämpa det mindre problemet utan att ursäkta eller förringa det större.

Hemulen sa...

@之乎者也

Varför vill du byta ämne igen? Bildts inlägg handlade om inskränkningar i yttrandefriheten i bland annat Kina och det är det mitt inlägg handlar om. Byt inte ämne, byt skiva istället!

Du verkar tycker att det inte finns någon artskillnad mellan t.ex. svenska och kinesiska inskränkningar i yttrandefrihet. Du kanske inte insett det, men det finns inget land eller jurisdiktion som tillåter absolut och oinskränkt yttrande- och informationsfrihet. Däremot finns det länder som har något så när fungerande rättsväsenden, där man kan överklaga beslut och få strafflindring. Det har man kunnat göra i Sverige sedan mycket lång tid (och även i Österrike, där Irving dömdes) och man kunde faktiskt överklaga straff i Kina också en gång i tiden, till och med under Qingdynastin. Men i Folkrepubliken Kina är det inte bara praktiskt omöjligt att överklaga domar, domarna har partiet, inte lagen som högsta auktoritet.

Det är ingen gradskillnad, utan en artskillnad som vilken riktig liberal som helst kan se. Men så är inte du någon riktig liberal heller.

Och det är ett faktum att vi har ett rättsväsende där domstolar, riksdag och regering fyller helt olika funktioner och där olika institutioner och partier kan kan kämpa emot varandra utan att systemet brakar ihop. Systemet är inte perfekt och kommer aldrig att bli det, men jag skulle föredra att bli åtalad för majestätsbrott i Sverige år 1900 framför att åtalas för att ifrågasätta partiet i dagens Kina. Men du föredrar att drömma om det perfekta samhället.

之乎者也 sa...

Vadå byt inte ämne? Mitt och alla andra liberalers inlägg (som du här kritiserar), liksom alla piratpartisters inlägg, handlade om alliansregimens åtgärder för att strypa den frihet på nätet som Bildt nu talar sig varm för.

Vi hade inte en FRA-lag för ett år sedan. Inte heller en Ipred-lag. Inte heller något datalagringsdirektiv.

För några år sedan hade vi inte heller filtrering av den typ Kina har, men det har vi nu. I Sverige, Danmark och Finland, liksom än värre i Australien.

Vi kan gå vidare med Acta, Ipred 2, Swift och utökade filter.

Ditt svar på detta är att det minsann är mycket värre i Kina, och därför ska vi inte bry oss om dessa små petitesser. Här kan man ju öveklaga om något går fel o.s.v.

Det du säger är uttryckligen att om man bara har rent mjöl i påsen så är det ingen fara å färde. Vi bör strunta i detta och istället klaga på den kinesiska regimen!

Men den kinesiska regimen kan vi inte påverka. Det kan bara kinserna själva göra. Medan vi fortfarande faktiskt kan påverka den svenska. Och det är det vi försöker göra.

Men det verkar inte riktigt ha gått upp för dig att det är det saken gäller: regimskifte i Sverige, inte i Kina.

@Chen: kanske skulle du pröva att gå med i en förintelseförnekarförening istället… det var faktiskt inte så många herrans år sedan nyliberaler som Flashbacks Jan Axelsson ständigt hade Säk i hälarna.

Hemulen sa...

@之乎者也

Jo, du byter ämne. Bildts inlägg och mitt inlägg handlar om den flagranta bristen på yttrandefrihet som existerar i Kina och andra länder. Håll dig till ämnet.

Jag vet inte var du har fått för dig att det ena utesluter det andra, det är kanske därför att du själv (以己度人) har en tendens att tänka i kategoriska termer.

Jag röstade inte på alliansen och kommer inte att göra det den här gången heller. Jag är ingen anhängare av övervakarsamhället som växt fram efter 11/9 och jag tycker det är ett tecken på en sund inrikespolitisk debatt att regeringen utsatts för en sådan hård granskning i it-frågor, även om jag inte är någon anhängare av absolut fri pornografi eller fri fildelning. (Barnporr skall beivras och om vår tjänstesektor ska kunna utvecklas och stärka sin ställning som exportnäring behöver vi någon form av skydd för våra immateriella tillgångar.)

Men det utesluter inte att jag för en gångs skull kan hålla med om något Carl Bildt råkar säga och jag tycker att det är angeläget att diskutera bristen på mänskliga rättigheter i Kina, därför att det i takt med Kinas ökad inflytande angår oss själva mer och mer. Jag har inget emot att verkliga och inbillade liberaler kritiserar regeringen från alla möjliga vinklar och jag lägger mig nästan aldrig i dessa debatter, men jag har mina prioriteter och mitt engagemang för mänskliga rättigheter stannar inte vid Riksgränsen.

Du tycker att vi inte kan påverka den kinesiska staten och det är precis det budskap du hjälper kommunistpartiet med att föra ut på din blogg och där kommer jag att lägga mig i debatten, där så fordras. Och jag tror visst att det går att påverka Kina och utvecklar detta resonemang här.

之乎者也 sa...

Visst går det att påverka Kina. Med frihandel och med i anslutning därtill ställda krav med mera.

Men inte genom att gagga retoriskt, speciellt inte om gaggandet är hycklande.

Hemulen sa...

@之乎者也

Men du ställer nästan inga krav på Kina och förespråkar ett i det närmaste villkorslöst engagemang med landet. Och om det är så att inskränkningar av yttrandefriheten i Sverige bekymrar dig mest, så skriv om det för all del och avhåll dig ifrån att försvara kommunistpartiets diktatur. Då skulle ditt tal om gaggande och hyckleri inte skorra så illa.

@Chen

Tack! Och grattis till utmärkelsen! Jag hade ingen aning om att du var mästare i bågskytte, nu förstår varför din prosa är så träffsäker!

之乎者也 sa...

Det blir lite rundgång här, men för att kunna ställa krav på Kina måste vi som sagt själva ha städat rent framför den egna dörren. Du kanske tycker att vi har det, på goda grunder, men det räcker att läsa valfri "op-ed" på China Daily för att inse att kineserna hugger på minsta likhet.

Anser du att förekomsten av USA:s relativt "humana" och "i demokratisk lag" fastställda "förstärkta förhörsmetoder" gynnar retoriken mot tortyr i diktaturer, eller anser du att den snarare motverkar syftet?

Samma fråga kring USA:s dödsstraff?

Varför skulle det vara annorlunda med internet? Censur är censur, och det går inte på objektiva grunder anse att din censur är bättre än min. Censurerar vi själva internet har vi inte en suck i helvetet att påverka diktaturer att lätta på restriktionerna.

Slutligen är min strategi för Kina välkänd. Det är kineserna själva som får ta itu med den saken, med vårt passiva stöd och vårt arbete för att grundlägga de strukturer som behövs. En av dessa strukturer är just informationsfriheten, och då är det jävligt kontraproduktivt att apa efter Kina istället för att visa vägen…

Hemulen sa...

Ja, det börjar bli rundgång därför att du fortsätter att dra upp saker som är helt ovidkommande för vår kritik av den kinesiska statens förtryck. Och jag ger inte statskontrollerad och censurerad kinesisk press vetorätt för vilken kritik vi i västvärlden kan föra fram. I synnerhet inte China Daily som älskar att säga "Men USA, då?" oavsett vad man än diskuterar. USA står inte för allt som är gott eller ont i världen, för att citera en kinesisk historiker.

Inte heller förstår jag inte vad USA:s dödsstraff eller den amerikanska statens kränkningar av elementära mänskliga rättigheter har med Bildts kritik av kinesisk yttrandefrihet att göra. Genom att argumentera på det sättet försvagar du ditt eget resonemang, eftersom det är just i amerikansk press och i amerikansk samhällsdebatt vi får höra om dessa skändligheter. Om Kina hade haft en tillstymmelse till en fri press skulle vi med all sannolikhet erfara saker som får de flesta västländer att framstå som de liberala paradis som du påstår dig sträva efter. Men tills dess får vi finna oss i att det är i västerländsk press som mycket av debatten om de värsta kinesiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna kommer att föras. Den kinesiska staten har utlokaliserat delar av sin samhällsdebatt till väst och det är bara att gilla läget.

Censur är censur säger du, men jag upprepar att det är en milsvid skillnad mellan att censureras av ett rättsstat och en stenhård diktatur. När den danska staten försökte förbjuda Thomas Rathsacks bok om kriget i Afghanistan avvisades detta av danska domstol. Försök med den i Kina!

Du kan inte ensam förändra det kinesiska systemet, men du hjälper ingen kinesisk författare eller dissident genom att tiga om förtrycket i Kina eller kasta skit på flyktingar som Rebiya Kadeer.

Hans Engnell sa...

Jag förstår vad du vill säga. Men min poäng var att det handlar om en gradskillnad, inte en artskillnad (och Dougherty verkar vara av samma åsikt, men så är vi tydligen inte "riktiga liberaler" heller...!). Att kritiserar Kina för inskränkningar av yttrandefrihet på nätet (eller i samhället i övrigt) är lätt som en plätt. Oavsett om man heter Carl Bildt eller något annat. Men inskränkningar på nätet handlar i grund och botten om KONTROLL, både i Sverige och Kina. Diktaturer kan genomföra snabbare inskränkningar på ett mer osentimentalt sätt än Sverige eller andra demokratiska stater kan. Straffen är mer brutala i Kina och Vietnam än i Sverige eller Frankrike. Men tendensen vi ser i Europa är dessvärre negativ - "vi" närmar oss de stater "vi" kritiserar. Vi lär inte börja avrätta människor i Sverige, men svenska politikers vilja att kontrollera nätet är växande. Därför hävdade jag att Sverige bör sopa rent framför egen dörr först innan vi slår oss på bröstet och kritiserar andra.

Chen sa...

Med risk för att inte hålla mig till ämnet vill jag skjuta in en fundering ang. filmen Avatar. Det är inte ovanligt med filmer producerade i väst, där huvudpersonen/hjälten bestämmer sig för att gå över till "fiendesidan" - i Avatar har vi till exempel en amerikan som väljer att slåss för ursprungsbefolkningen på planeten som människorna försöker kolonialisera och i Den siste samurajen slåss Tom Cruise på den japanska sidan.

Hur länge tror ni det tar innan vi får se en film producerad i Kina där huvudpersonen väljer att ställa sig på fiendens sida (en fiende som inte är kinesisk), slåss mot andra kineser och ändå framställas som filmens hjälte? Och där den kinesiska regeringen framställs som skurkar? (Typ, Kina försöker invadera Vietnam, men den ädle kinesiske soldaten ställer sig på de vietnamesiska minoritetsfolkens sida och slåss hjältemodigt mot Folkets befrielsearmé.)

Hemulen sa...

@Hans
Vi svenskar tillhör en liten privilegierad minoritet i världen som åtnjuter flera av världens mest liberala lagar. Vi har en frihetlig tradition som går tillbaka till 1700-talet, om inte längre. Vårt samhälle är förvisso ej perfekt, men de flesta kineser jag känner som bott i Sverige förstår inte riktigt varför svenskar alltid är så missnöjda med allt. Missnöje och idealism är starka drivkrafter som kan tjäna till att belysa orättvisor och försvara rättsstatens landvinningar, men om man ropar på vargen för ofta slutar folk att lyssna och blir avtrubbade.

Jag vill inte upprepa mig, men om man inte ser artskillnaden mellan de begränsningar för yttrande- och informationsfriheten som finns i en liberal rättsstat och i en auktoritär leninistisk stat, då har det gått fel någonstans. Mycket fel. Så jag ifrågasätter er liberalism eftersom ni ägnar er åt populistiska och utopiska utspel om "absolut informationsfrihet" och helt struntar i frågan om institutioner, en fråga som är helt central för den klassiska liberalismen. Er absoluta informationsfrihet existerar inte, har aldrig existerat och kommer med all sannolikhet inte att uppstå heller. En riktig liberal fokuserar sig på samhällsprocessen, inte på enskilda fall. Det är ganska ironiskt att idag är det den gamla 68-vänstern och dess efterföljare som är mest engagerade i att försvara den borgerliga rättsstaten, medan ”liberalerna” ägnar större delen av sin vakna tid åt att försvara rätten att slippa betala för musik och att få köpa sex. Och jag kan inte förstå varför så många "liberaler" förälskat sig i det kinesiska kommunistparties version av Kina.

@Chen
Mycket bra poäng. Jag har funderat på att skriva om Avatar men aldrig kommit till skott. Har du läst inlägget på Useless Tree om Avatar?

Chen sa...

Nej, men nu har jag det! Och sett den stiliga trailern till Konfuciusfilmen. De glömde att om det ska vara riktig action måste klippen gå snabbare och snabbare mot slutet och kulminera i en gigantisk explosion...

Hans Engnell sa...

Ja, det blir rundgång i diskussionen så jag ska fatta mig kort. Jag förstår inte hur kritik av antiliberal lagstiftning i Sverige skulle kunna ses som en förälskelse av KKP. Men eftersom du själv har tagit på dig uppgiften att skilja mellan ”riktiga” liberaler och vi som bara är liberaler på låtsas (?) när det gäller synen på lagar och principer, vill jag bara inflika att riktiga liberaler (dvs. klassiska liberaler) bygger sin världssyn på principer. Jag är inte främmande för pragmatism eftersom verkligheten inte låter sig förklaras enligt enkla ideologiska mallar, men i huvudsak är jag en person som drivs av principer. Således är brott mot mänskliga rättigheter precis lika fel om de begås av demokratiska stater som av diktaturer. När Sverige stiftar lagar som syftar till att kontrollera och begränsa friheten på internet, ska således Sverige ha kritik. Skillnaden är att vi av demokratiska stater väntar oss mer, därför är det viktigt att kritisera extra hårt när vägen utför inleds (som vi har sett på yttrande- och informationsfrihetens område i Europa, där Sverige ingår). Vi vet att lagstiftning är ohyggligt svår att pressa tillbaka när den väl kommit på plats. Och samhällsprocessen byggs faktiskt av (många) enskilda fall.

Jag kan instämma i att det förekommer överord i FRA- och IPRED-debatten, inte minst från piratpartisters sida. Men i grunden är kritiken rätt och riktig. Jag försvarar rättsstaten på min blogg i tid och otid, rättssäkerhetsfrågor är en av de frågor jag brinner mest för tillsammans med klassiska liberala idéer om rätten till vår egendom och vår kropp. Därför kan jag kritisera Sverige, Kina och USA på samma gång när respektive land bryter mot dessa liberala ideal. Det är i mina ögon ett liberalt förhållningssätt.

Hemulen sa...

Det här är en uppfriskande debatt. Naturligtvis kan inte jag bestämma vem som är liberal eller inte och det är naturligtvis upp till en själv att avgöra vad man tycker är viktigt, men jag oroar mig för den tendens som finns bland många liberaler att blanda ihop korten och förvirra begreppen. Bildt är ingen Hu Jintao, hur mycket vi än ogillar Bildt.

Visst är det bra med principer, men din begreppsapparat har en tendens att glida betänkligt. Ta bara ditt inlägg här när du först säger att "brott mot mänskliga rättigheter" är lika fel överallt och sedan tar som exempel de lagar Sverige stiftat för att begränsa friheten på Internet. Vänta nu! Brott mot de mänskliga rättigheterna och inskränkningar av den personliga friheten är två olika saker. Det ena kan visserligen leda till det andra, men det finns ingen automatiskt koppling.

Och visst är det så att varken du eller Niklas stödjer KKP, men jag noterar ofta med förskräckelse att ni och många andra accepterar och återanvänder KKP:s formuleringar och problemställningar. Många av de utläggningar om Kina som man läsa på liberala bloggar accepterar KKP:s historiesyn och värderelativism på ett sätt som påminner om den gamla stalinistiska vänstern. Att en genomsnittlig svensk bloggare kan ha svårt att genomskåda KKP:s propaganda är en sak, men det stör mig att så många Kinaintresserade svenska bloggare gör det så lätt för sig och ofta okritiskt för vidare saker de hittar på Global Times. Det känns nästan som att det är viktigare att vara "cool" och gå emot strömmen i "gammelmedia" än att skärskåda den kinesiska propagandan med samma vassa blick som man genomskådar våra politiker. Kanske mycket begärt, men så känner jag.

Hans Engnell sa...

Yttrande- och informationsfrihet är i mina ögon mänskliga rättigheter. Att begränsa dessa är således brott mot mänskliga rättigheter. Visst är det en enorm skillnad mellan att filtrera internet och att avrätta människor eller döma oppositionella till grymma fängelsestraff.
Självklart. Men det måste vara möjligt att hålla två tankar i huvudet samtidigt när vi diskuterar kränkningar av olika grad och art.

Jag vet inte vilka formuleringar och problemställningar du tänker på som jag skulle ha återanvänt från KKP eller vad jag skulle ha varit direkt okritisk till. Din kritik känns lite för allmän för att jag ska kunna besvara den.

Hemulen sa...

@Hans

Det är bra att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt, men då måste man kunna hålla isär begreppen. Att inskränka informations- eller yttrandefriheten är inte samma sak som att begå brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag tror att du skulle ha stora svårigheter att dra den svenska regeringen inför rätta i Europadomstolen bara för att man stiftat FRA-lagen. Men om du kunde visa att svenska myndigheter fängslat någon på grund av att FRA snappat upp rent politiska mejl, då skulle folkrättsjuristerna slåss om att ta upp ditt fall.

Och jag ska medge att du inte är riktigt lika påverkad som Niklas av KKP:s propaganda, men när det gäller Tibet har du fallit i deras fälla. Du skriver om "dalai lama" eller kallar honom ibland för "laman". Detta ligger helt i linje med KKP:s bruk att racka ned på DL. Sedan har du reducerat de tibetanska protesterna 2008 till ett upplopp i Lhasa, trots att de flesta protester var utanför centrala Tibet. Men det är inte det detta inlägg handlar om.

Hans Engnell sa...

Det känns som att du blandar ihop (eller likställer) mina och Doughertys blogginlägg i frågan om Tibet. Jag har endast skrivit om frågan knapphändigt och uttryckt en önskan om sans och balans, vilket inte svenska medier förmedlar. Där är bilden tämligen ensidig. Jag har också uttryckt förståelse för att den kinesiska centralregeringen försvarar de territorier som anses tillhöra Kina. Vilken annan stat skulle ha gjort detsamma. Det är emellertid inget försvar för övergrepp mot enskilda medborgare i Tibet eller Xinjiang eller någon annanstans. Något sådant har jag aldrig försvarat eller sökt förminska.

Vad dalai lama beträffar förstår jag inte riktigt din kritik. Han benämns så i alla västerländska medier. Dalai lama är ju som bekant en titel mer än ett namn. Kanske är det följande blogginlägg du syftar på, som är ett av få där jag över huvud taget har berört dalai lama och Tibet: http://motpol.blogspot.com/2009/03/vurmen-for-laman-forvanar.html. Mitt syfte var att ifrågasätta den ofta helt okritiska vurm som finns för dalai lama i väst.

Hemulen sa...

@Hans

Jo, jag vet att du inte skrivit lika mycket om Kina som Niklas och där vill jag tillägga att du ofta är mer balanserad. Det är just därför jag blir så besviken när du inte vågar skärskåda den kinesiska propaganda lika hårt som du kritiserar "gammelmedia".

1) Dalai Lama är en titel, visst, men det är gängse bruk att skriva det med en eller två versaler. Genom att demonstrativt skriva "dalai lama" förminskar du honom på samma sätt som kinesiska media gör när de hänvisar till honom som "dalai" eller "dalai-klicken".

Jag har sett Dalai Lama tala en gång i Sverige och jag förstår inte heller "vurmen" för honom, men det är ett faktum att han är en av världens mest kända exilledare. Till skillnad från dagens kinesiska ledare personligen träffat hela det gamla ledagarnityret från 1949 och i tio år var han en uppburen lokal ledare i Folkrepubliken Kina med titlar och allt.

Det finns tusen sätt att angripa gåtan Dalai Lama och hans auktoritet, men det visar på brist på fantasi att gå i de spår som Xinhua trampat upp åt oss. Läs istället Elliot Sperling, Jamyang Norbu eller Melvyn Goldstein om du vill ta del av kritiska perspektiv på Dalai Lama.

2) Jag upprepar: protesterna 2008 var mycket bredare än upploppet i Lhasa. För att skyla över detta faktum fattade Xinhua det smarta beslutet att fokusera stenhårt på upploppet och eventuell felrapportering i västmedia. Xinhua förde ett mycket effektiv kampanj i cyberrymden för att föra ut denna version och du nappade.

3) Du säger att Kina bara försvarar sitt territorium och lägger in en brakslapp att alla kränkningar av mänskliga rättigheter är fel. Försvara mot vad eller vem? Kina har utövat praktiskt taget obestridd auktoritet över sina västra delar i ett halvsekel. Det finns ingen militär hotbild över huvudtaget, särskilt inte efter öppningen mot USA och Sovjetunionens sammanbrott. De enda som bestrider Kinas legitimitet är delar av lokalbefolkningen i Tibet och Xinjiang, varför den enda rimliga tolkningen av Kinas försvar av sin territoriella integritet är man för ett de facto krig mot den egna befolkningen. Och du ger legitimitet åt det förtrycket genom att uttrycka förståelse för Kina.