torsdag 31 december 2009

Geely bekräftar att Volvo-affären är politiskBara för ett par dagar sedan lade jag upp ett inlägg där jag hävdade att Volvos förmodade köp av Geely är ett uttryck för Kinas politiska - och inte dess ekonomiska - styrka. Ford skulle aldrig låta ett kapitalstarkt företag med bara tio års erfarenhet av att bygga bilar köpa Volvo PV om det inte vore kinesiskt och frågan är vad den kinesiska regeringen lovat Ford i utbyte förutom köpeskillingen och skydd av immateriala tillgångar. Om det är en sak den kinesiska regeringen förstår så är det att omvandla politisk makt till ekonomisk makt och sedan åter förvandla den ekonomiska makten till politisk makt.

Nu kommer en obereoende bekräftelse av detta i dagens DN och SvD, där Gui Shengyue, chefen för Geely Auto, hävdar att affären aldrig hade kunnat genomföras utan regeringens stöd. Detta är ett medgivande den svenska regeringen och EU borde ta på största allvar. Ska den europeiska investeringsbanken finansiera ett politiskt motiverat köp av en svensk fordonstillverkare, ett köp som på medellång sikt sannolikt kommer att leda till att arbetstillfällen flyttas ut ur Sverige och Belgien? I klartext: varför ska inte vi ha en industripolitik när Kina har det?

Bilden har hämtats från Geelyordföranden Li Shufus hemsida och föreställer honom när han andäktigt lyssnar till politbyråledamoten Wang Gang när denne besökte en Geely-fabrik.

Inga kommentarer: