tisdag 6 januari 2009

Kina upp för granskning i FN

Jag har just fått tips om att FN:s råd för mänskliga rättigheter snart kommer att granska hur den kinesiska regeringen lever upp till sina åtaganden att respektera de mänskliga rättigheterna. Detta är ett periodiskt återkommande förfarande som alla medlemsstater i FN är underställda och Kina kommer att behandlas den 9 februari enligt planerna. I samband med granskningen har den kinesiska regeringen, olika intresseorganisationer och olika icke-statliga organisationer lagt fram rapporter och synpunkter som nu finns tillgängliga på nätet.

  • Den officiella kinesiska rapporten finns här (endast på kinesiska);
  • FNs sammanfattning av upplysningar från olika intressegrupper finns här; och
  • Individuella rapporter från olika icke-statliga organisationer finns här.

För de som är intresserade av att lära sig mer om detta rekommenderar jag varmt Duihua-stiftelsens hemsida. Duihua är en kinesisk-amerikansk stiftelse som leds av den före detta affärsmannen John Kamm och bedriver viktigt arbete för de mänskliga rättigheterna.

Inga kommentarer: