tisdag 6 januari 2009

Två nyheter

Två viktiga nyheter framträder i nyhetsflödet. AT rapporterar att den kinesiska industriproduktionen minskade i december, vilket är en tydlig vink att den ekonomiska krisen nu nått Kina på allvar. I jämförelse med den europeiska och amerikanska ekonomin kan Kina fortfarande visa upp rekordsiffror, men det är en utbredd uppfattning att tillväxten måste ligga på på åtminstone åtta procent för att den sociala stabiliteten skall kunna bibehållas. Sjunker tillväxten bara ett par procent räknar de kinesiska makthavarna med ökad social oro som strejker och demonstrationer. Jag tror dock att det finns en risk att detta blir en självuppfyllande profetia, då staten tar till med mer våld än nöden kräver och på så sätt skapar mer oro än den undertrycker.

På litet längre sikt kan man dock fråga sig hur hållbart det är att Kina är så beroende av sin exportmarknad. Kanske det är dags att försöka bygga upp konsumtionen i Kina? Då kommer Kina att kunna bli en verklig tillväxtmotor i sin egen rätt.

Den andra viktiga nyheten är att officiell kinesisk press nu rapporterar att mer än 1100 personer lagfördes i Xinjiang för att "undergräva statssäkerheten". Detta är en ganska stor siffra även med kinesiska mått mätt, men till skillnad från andra regioner i Kina är den kinesiska staten inte rädd för att visa att den tar till med hårdhandskarna i Xinjiang. Tvärtom finns det ett starka incitamenten för lokala kadrer att gå ut hårt mot social oro på ett sätt de aldrig skulle våga göra i till exempel Jiangsu eller Guangdong. Skälet till detta är att social oro i "minoritetsregionerna" nästan alltid tolkas som "separatism" av de kinesiska myndigheterna, medan social oro i det egentliga Kina ses som uttryck för ett, ofta förståeligt, allmänt socialt missnöje. "Etnisk oro" i Kina är med andra ord precis lika mycket en produkt av myndigheternas egna etniska fördomar som de är ett uttryck för en verklig separatistisk rörelse. Samma kolonialism här som där, då som nu.

Uppdatering: På Duihua-stiftelsens blogg finns ett intressant inlägg om den senaste "slå hårt"-kampanjen i Xinjiang samt en översättning av ett viktigt kinesiskt dokument.

Ytterligare uppdatering: Enligt Reuters varnar den kinesiska tidskriften Liaowang för ökad social oro i den ekonomiska krisens kölvatten. Intressant läsning, men det är viktigt att ta alla larmrapporter med en nypa salt.

Inga kommentarer: