tisdag 27 januari 2009

Vad kommer Charta 08 att betyda?

Den senaste tiden har det surrat på olika Kina-bloggar vad Charta 08 kommer att betyda för den politiska utvecklingen i Kina under 2009. Vår danske granne Kinablog.dk har en bra sammanfattning av läget och av de viktigaste inläggen. Många kommentatörer menar att i Kina är det folkliga stödet - hur man nu mäter det under nuvarande förhållanden - litet för de reformer som Charta 08 föreslår och att det inte går att spåra någon stark underström för demokrati i nuläget.

Mest cynisk är som vanligt ESWN, han menar att det inte går att förklara bristen på folkligt stöd med att myndigheterna undertrycker all kritik eftersom reaktionen bland utlandskineser varit dämpad. Enligt ESWN är Charta 08 blott och bart en elitrörelse som inte har någon folklig förankring. Man kan ju samtidigt fråga sig vad han själv gör för att bredda förankringen bland utlandskineser. Hans egen blogg är ju oerhört känd och skulle säkert kunna göra en insats, men istället har han under det gångna året ägnat stort utrymme att haussa upp nationalistiska strömningar som han anser vara representativa. Nu har jag fått nog av ESWN och tar bort den från min blogglista.

Historikerbloggen Granite Studio gör ett en mer intressant analys och drar vissa intressanta paralleller till stämningsläget i Kina vid tiden för fjärdemajrörelsen, som också var en elitrörelse. Enligt Granite Studio ska vi inte förledas av det faktum att antalet aktivister bakom Charta 08 är relativt få, nästan alla rörelser har börjat med ett litet antal individer. RConversation håller med.

Jag är benägen att hålla med Granite Studio. Häromåret läste jag Perry Links Evening Chats in Beijing, som är baserad på författarens erfarenheter i Peking precis före demokratirörelsen 1989. I boken framhåller Link att det var vanligt att intellektuella under tiden före demonstrationerna klagade på att ungdomen var opolitisk och mest intresserad av att tjäna pengar och resa utomlands. När studentrörelsen väl tog fart i maj 1989 förvånades många av hur opolitiska studenter plötsligt kunde förvandlas till fullfjädrade aktivister och att de lyckades få med sig arbetare och småföretagare i storstäderna.

Det är en lärdom vi ska ta till oss. Opinionslägen kan förändras oerhört snabbt i ett land som Kina, där det är svårt att överblicka vad som händer. Att dividera antalet underskrifter på ett upprop med 1,3 miljarder för att förminska dess betydelse är inte ett särskilt vettigt sätt att bedöma uppropets relevans. Bara tiden kan utvisa vad Charta 08 kommer att betyda och det är ett uppmuntrande tecken att de 7000 undertecknarna som kommer från så olika bakgrunder har lyckats enas kring uppropet.

Inga kommentarer: