fredag 27 februari 2009

Mänskliga rättigheter åter på tapeten

Det ser ut som att Obamaadministrationen, trots blandande signaler under Hillary Clintons besök i Kina häromveckan, ändå håller trycket uppe mot Kina när det gäller frågan om mänskliga rättigheter. Enligt DN har det amerikanska utrikesdepartementet lagt fram en rapport som kritiserar Kinas bristande respekt för MR-frågor och innehåller en del välkommen självkritik beträffande USAs egna MR-kränkningar de senaste åtta åren. Den amerikanska rapporten kan man läsa här och det kinesiska genmälet återfinns här.

En fråga mellan USA och Kina som fortfarande inte lösts är vart USA skall skicka de uighurer som sitter oskyldigt fängslade på Guantanamo-basen i Kuba. Uighurerna vill inte återvända till Kina och USA har inte lyckats hitta något land som är villigt att ta emot dem, varför man nu lutar åt att ge dem en fristad i USA. Kina däremot har gjort gällande att uighurerna är "terrorister" som skall lagföras i Kina. Jag undrar vad Blogge Bloggelito, som är en pålitlig tillskyndare av Bushadministrationens samförståndspolitik gentemot Kina, tycker om detta. Jag gissar att han helst ser att uighurerna överlämnas till Kina som ett slags geopolitiskt bondeoffer.

En annan MR-fråga, som jag länge velat skriva om, är att Kina på papperet har många av världens bästa lagar, varför det ibland är svårt att veta vad som verkligen gäller. Vilket värde ska vi till exempel tillmäta officiella uppgifter om antalet fångar eller avrättade när vi vet att den kinesiska staten inte följer sina lagar? Ta till exempel problemet med svarta fängelser, det vill säga fängelser som inte har laga grund men ändå existerar. Är detta centralregeringens ansvar eller är det något vi ska skylla på korrupta lokala politiker? Med tanke på hur den kinesiska staten behandlar medborgare som kommit till Peking för att protestera är jag benägen att lägga ansvaret på Hu Jintao.

Inga kommentarer: