onsdag 10 december 2008

De mänskliga rättigheterna fyller 60 år

Läste just en ledare i SvD som jag för en gångs skull stödjer helhjärtat. Ledaren påminner oss om att trots att det är 60 år sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna undertecknats, så är respekten för de mänskliga rättigheterna fortfarande mycket låg runt om i världen. Även om Kina inte nämns direkt, så är det uppenbart att skribenten även tänkt på Kina. Är Kinas regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna en oundviklig konsekvens av Kinas "kollektivistiska kultur" eller relativt låga ekonomiska utvecklingsnivå? Kanske. Kanske inte.

I vilket fall som helst är det värt att erinra sig att två kinesiska jurister, P.C. Chang (张彭春) och Wu Teh Yao (吴德耀), deltog i utarbetandet av deklarationen. Och ingen av dem hävdade då att kinesisk kultur och mänskliga rättigheter - inklusive de politiska - var oförenliga med kinesisk kultur. Det vore bra om den kinesiska regeringen och dess utländska tillskyndare tog det i beaktande när de spelar ut det kulturella kortet i "Kinas försvar". Mer om Chang och Wu kan du läsa i Chinese Human Rights Reader, som redigerats av en framstående svensk sinolog.

Inga kommentarer: