tisdag 16 december 2008

Vad betyder USAs nye energiminister för Kina?

DN rapporterar att den tillträdande amerikanske presidenten Barack Obama har utsett Steven Chu till energiminister i sin nya administration. Chu är en fysiker som är verksam vid Berkeley och tilldelades Nobelpriset i fysik 1997 tillsammans med en kollega. Chu har också gjort sig känd som en radikal kritiker av den rådande klimatpolitiken

Chu är inget självklart val på posten som energiminister. Obama hade ju precis lika gärna kunna valt Al Gore, som också är Nobelpristagare och numera känd som miljökämpe. Men med valet av Chu sänder Obama två signaler till den amerikanska allmänheten och till omvärlden. För det första att energi- och miljöpolitiken hädanefter kommer att styras av personer som bygger sina beslut på vetenskapliga meriter. Detta är en välkommen kursändring från den avgående administrationen, minst sagt.

För det andra är Steven Chu kinesisk påbrå och valet av just honom kan tolkas som en fingervisning att Obama vill ha med sig Kina i klimatpolitiken. Även om Kina idag är världens största utsläppare av växthusgaser, så är det ju vi västvärlden, och USA i synnerhet, som stått för större delen av utsläppen historiskt. Det är därför av yttersta vikt att västvärldens främste ledare inte uppfattas som hycklande när han försöker få med sig Kina i att reducera utsläppen av koldioxid. Jag har inte studerat den kinesiska pressreaktionen än, men det är inte omöjligt att den kinesiska allmänheten kommer att reagera positivt på valet av Chu och att det kommer att underlätta miljöarbetet i Kina. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och för att en förändring ska komma till stånd är det av yttersta vikt att både USA och Kina är med.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hello Hemulen perhaps you could visit the Forgotten Archipelago and drop me a line there

Hemulen sa...

Just posted a line there. You are welcome to write here too if you like.